Canal de Denúncies o Canal intern d'informació Llei 2/2023

Canal de Denúncies o Canal intern d'informació Llei 2/2023 és un mitjà del Grup SUERC per tal de facilitar la comunicació àgil i confidencial d’irregularitats que puguin suposar incompliments normatius. Les comunicacions poden presentar-se de forma anònima.

El canal està a disposició d'empleats, becaris, personal d’Empreses de Treball Temporal (ETT), agents, mediadors, col·laboradors, proveïdors i persones que treballin per o sota la seva supervisió, exempleats (relació laboral finalitzada), candidats a un lloc de treball.

Aquest Canal no és la via adequada per a la presentació de reclamacions per part de clients.

Canal intern d'informació Llei 2/2023

On i com pot presentar-se la comunicació?

Existeixen diverses vies de presentar la comunicació:

1. A la Web corporativa del Grup SUERC www.suerc.com. 

Per això s'utilitzarà el formulari disponible i en la presentació l'informant podrà consignar les seves dades identificatives de manera opcional. En el cas de no deixar les dades personals, la comunicació es considerarà anònima.

2. Per correu postal dirigit a:

SUERC, SA

CANAL INTERN D'INFORMACIÓ

pg. Marítim, 62

08380 Malgrat de Mar

En la comunicació l'informant podrà consignar les seves dades identificatives o realitzar-la de forma anònima.

3. Reunió presencial. 

A través del formulari web facilitant les dades de contacte perquè es pugui concertar una reunió amb el personal autoritzat a l'efecte de presentar la comunicació, reunió que tindrà lloc en un termini no superior a set dies des de la seva sol·licitud. 

D'acord amb l'article 7 de la Llei 2/2023 en aquest cas la comunicació serà gravada o enregistrada.

Grup_SUERC_Canal_intern_d'informació_Llei_2/2023

Presentar una denúncia