Emplena aquest formulari i envia'ns el teu currículum. Se't demanarà que et connectis amb la teva adreça email (preferiblement amb Gmail) per a confirmar que es tracta d'una persona real i no d'un robot, i perquè puguis adjuntar el teu CV.

El Formularis de Google en cap cas guarda aquesta informació.

Ara bé, si no desitges seguir aquest procés, sempre pots deixar el teu CV en format paper a l'establiment del Grup SUERC que desperti més el teu interès.

Rellena este formulario y envíanos tu currículum. Se te pedirá que te conectes con tu dirección email (preferiblemente con Gmail) para confirmar que se trata de una persona real y no de un robot, y para que puedas adjuntar tu CV.

El Formulario de Google en ningún caso guarda esta información.

No obstante, si no deseas seguir este proceso, siempre puedes dejar tu CV en formato papel en el establecimiento del Grupo SUERC que despierte más tu interés.